En modig, personlig och utelämnande monolog om barnfattigdom och klass.
Leif Andrée växte upp i Stockholm men 16 år gammal flydde han till Sundsvall för att komma bort från ett hem präglat av alkohol och våld.