Själva ordet spionage för kanske tankarna till Kalla kriget och hemliga möten i dimmiga parker. Men faktum är att det är mer omfattande än någonsin och flera olika inhämtningsmetoder används, så väl tekniska som personbaserade. Hör Carolina Angelis, författare och före detta underrättelseofficer, berätta om underrättelsehotet mot Sverige, avslöjade spioner och de bakomliggande motiven och drivkrafterna.