Är du historieintresserad och vill träffa nya människor med samma intressen? Nu har du chansen att lära känna likasinnade under vårens tre singelkvällar som avslutas med fikamingel i Stensalen.

”Vackra vapen drar till sig folkets blickar”. Så skrev den italienske hovmannen Castiglione i en berömd handbok för den fulländade hovmannen på 1500-talet. Vackra vapen var något som de svenska kungarna verkligen tog fasta på! De beställde högklassiga vapen och rustningar från mästarverkstäderna på kontinenten. Allt för att framhäva och förstärka den kungliga makten och äran.
Livrustkammaren var kungarnas personliga vapenförråd. Där fanns förgyllda rustningar, skinande värjor och diamantbeströdda pistoler. Det var förutom det de själva beställt, gåvor från andra furstar och krigsbyten.
I våra samlingar kan du idag hitta några av världens mest praktfulla vapen och rustningar.
Under vårens sista singelkväll berättar Intendenterna Jonas Lindwall och Andreas Olsson om vapen och rustningar ur Livrustkammarens samlingar.