I samarbete med Nordmaling Baroque & Beyond. Göteborg Baroque åker på Sverigeturné! På packlistan står ensemblens världsunika claviorganum och dessutom fantastisk musik av Johann Sebastian Bach. Bach komponerade en kantat för varje söndag i flera årscykler. Ur denna rika skatt av körer, arior och instrumentalstycken har Göteborg Baroques konstnärliga ledare Magnus Kjellson plockat fram sina personliga favoriter och skapat något nytt, en stor kantat som spänner över ett helt år. Göteborg Baroque under ledning av Magnus Kjellson, claviorganum Sofia Niklasson, sopran Amanda Flodin, alt Jorge Navarro Colorado, tenor Karl Peter Eriksson, bas Fredrik From, violin Hannah Tibell, violin Marie-Louise Marming, viola Ingrid Andersson, violoncell Mattias Frostenson, kontrabas Dohyo Sol, teorb Per Bengtsson, oboe