”Tänk om…” med Teater Sláva
Musik av Mozart som framförs à cappella, resor i rymden med ren fantasikraft som bränsle. Vi bjuder in barn och vuxna i vårt sfäriska tält, vår farkost. Tillsammans upptäcker vi och utforskar nya världar. Från 2 år.

Framträdanden av Lars Brinck, Elin Tisell

Mer från Teater Sláva