Likbål, gravfält, Valhall och Hel

Under vikingatiden begravdes somliga i kläderna de burit och runt kroppen placerades föremål som den avlidne nu behövde i livet efter detta. Därför kan vi genom döden förstå mycket kring livet i en vikingaby.

Under det här föredraget får vi närma oss vikingatidens dödsritualer med gravbål, stensättningar, jordhögar och gravfält men också besöka de dödsriken som väntade och de gudar och väsen som härskade där. Philip de Croy, ansvarig för religion och livsåskådning på Historiska museet, berättar.

Framträdanden av Philip de Croy