Få kvinnor har skrivit in sig i historien som militära uppfinnare. En av dem är tapetmakaren Maria Christina Bruhn som skapade en stabilare typ av kardus, alltså konstruktion för krutladdningar till kanoner. Trots stor uppfinningsrikedom vittnar hennes liv om vilken betydelse klass och kön hade i 1700-talets Sverige. I synnerhet när ära, berömmelse och pengar stod på spel.

Mer från Armémuseum