Musikalisk teater baserad på en sann historia. Om att vara mamma till barn med funktionsvariationer, att ta vara på livet med kärlek, sorg, livskraft och humor.