Magnificat av den berömda engelska tonsättaren John Rutter.
Sopransolist: Ulla-Carin Börjesdotter
Flöjtsolist: Claes Wahlroth
Orkester
Oscars Stämmor
Dirigent. David Löfgren