Roller för en drottning
om Elisabeth Vigée-Lebrun och hennes porträtt av Marie Antoinette

På 1783 års Salong presenterar porträttkonstnären Elisabeth Vigée-Lebrun ett nytt porträtt av den franska drottningen Marie Antoniette. Porträttet chockerar besökarna på grund av drottningens klädsel, som ansågs vara opassande enkel för Frankrikes drottning. På porträttet är Marie Antoinette klädd enligt det nya lätta dräktmodet ”à l´anglaise”.
Intendent Magdalena Owczynska berättar om den målmedvetna Elisabeth Vigée-Lebrun (1755 – 1842) som påbörjade sin karriär som porträttmålare när hon endast var femton år. I tjugoårsåldern uppmärksammades hon av Marie-Antoinette. Liksom många av de andra framträdande kvinnliga konstnärerna var Elisabeth Vigée-Lebrun dotter till en konstnär och erhöll sin konstutbildning i pappans ateljé. Trots tidens begränsande kvinnoroll lyckades Elisabeth Vigée-Lebrun att skapa sig manöverutrymmen och uppnå en framstående position som porträttkonstnär.