Den inbillade sjuke är kanske den mest älskade av Molières alla komedier. I pjäsen som kom att bli hans sista, driver han skoningslöst med sin egen hypokondri och sätter ljuset på såväl dagens som sin samtids kvacksalvare som till dyra kostnader erbjuder verkningslösa kurer och tosserier. Dramatikern driver det så långt att han låter sin hypokonder komma upp med den lysande idén att gifta bort sin dotter med en läkare för att få gratis ordinationer. Men, som i alla Molières komedier så segrar förnuftet och kärleken till slut, de dåraktiga förlöjligas och de goda belönas. ”Det är komedins uppgift att med skrattets hjälp och makt förändra människorna”.