Startar vid ryttarstatyn på Stortorget. Avslutas i närheten av Stortorget.

Det är sillen och sillfisket som var grunden för Malmös tillkomst. Det säsongsmässiga fisket lockade utländska handelsmän och det fanns en möjlighet och ett behov att säkra freden på platsen. Vem fiskade? Vem rensade fisken? Och varför var det så stor efterfrågan på just sill?

Guide: Thomas Persson från Malmö museer.