Gestus - Lisa Jonasson och Matti Kallioinen visas på Uppsala konstmuseum tillsammans med utställningen Somniculus - Ali Cherri samt verk ur museets samlingar.