Med poesivandringar i utemiljö vill Littfest erbjuda ett coronaanpassat alternativ till de populära diktuppläsningarna på festivalen. Genom att förlägga läsningarna utomhus längst med en vandringsrutt bjuder vi tid för paus och eftertanke mellan poeternas framträdanden. Men poesivandringarna är också en fråga om att ta offentliga miljöer i bruk, att stärka de litterära banden till Umeå centrum, och bygga upp nya former av hemkänsla i en tid då staden ibland kan kännas kall och sluten.

Denna vandring start 12.00 fredag 19 mars och lördag 20 mars, och medverkar gör poeterna Faiza Issa, Pernilla Berglund, Kurt Levlin ​och​ Erik Vernersson​. Vandringen utgår från Umeå Folkets Hus och rör sig i centrala Umeå.

Biljett till vandringen kostar 100 kr och säljs via Biljettcentrum.com Endast max 8 deltagare i enlighet med rådande restriktioner. Tänk på att välja varma kläder, då arrangemanget äger rum utomhus och beräknas ta cirka 70 minuter.

Arrangör: Littfest

Framträdanden av Faiza Issa, Pernilla Berglund, Kurt Levlin, Erik Vernersson​