Välkommen till en tidsresa i dövhistoria genom en middag för två. Parismiddagen syftar till de banketter som arrangerades i Paris under teckenspråkets guldålder på 1800-talet.
Inspirationen till föreställningen är hämtad ur nyårsklassikern Grevinnan och betjänten men där grevinnan och betjänten år efter år går i cirklar vänder Parismiddagen på steken och det skapas ett händelseförlopp som är omöjligt att förutse.

Spelas på svenskt teckenspråk och textas till svenska.
Föreställningen hyllar den svenska dövrörelsens 150 års jubileum.

Arrangör: Örebro Riksteaterförening och Örebro länsteater
Producent: Tyst teater
Föreställningens längd: 1 timme
Biljettpris: Ordinarie 200 kr Medlem 140 kr
Har du ledsagning? Boka båda dina biljetter hos oss via info snabel-a orebroriksteaterforening punkt se

Mer från Örebro RTF