Startar 10 dec 19:00

Detta evenemang kräver giltigt vaccinationsbevis samt legitimation. Visa mer information

De bevis som kontrolleras är vaccinationsbevis. Andra former av covidbevis, som testbevis och tillfrisknandebevis, omfattas inte.

För att delta på evenemang i Sverige krävs att:

  • Covidbeviset är ett vaccinationsbevis (inte testbevis eller tillfrisknandebevis)
  • Vaccinet är ett av EMA (European Medicines Agency) godkänt vaccin
  • Personen är fullvaccinerad, dvs har Dos 2/2 (1/1 om det är Janssens vaccin)
  • 14 dagar har passerats efter sista dosen (gäller ej boosterdos)

Krav på vaccinationsbevis gäller inte för personer under 18 år och för personer som på grund av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot sjukdomen covid-19. De personer som av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig måste uppvisa ett läkarintyg för att intyga detta.

SEDAN LAPPKODICILLEN 1751 har regeringar, konventioner, utredningar, förordningar kommit och gått – de svenska och norska staterna har stridit i mer än hundra år, ständigt hamnat på̊ kollisionskurs när de förhandlat om gränsdragningen.

MITT I STRIDEN, utan möjlighet att påverka vad som händer, har de svenska samerna tvingats finna sig i att deras möjligheter att följa sina renar har begränsats.

FRÅGORNA KVARSTÅR. Vem äger rätten till marken? Vem bestämmer var renarna får beta?

LARS NORBERG växte upp i en by i norr, han gjorde karriär som diplomat, han fick prestigefyllda uppdrag runt om i världen, han var medlare i kriget på Balkan.

Men så fick han ett uppdrag som skulle visa sig svårare än allt annat, han skulle medla mellan den svenska och norska regeringen om var renarna skulle få beta. Han besökte 30 samebyar, han satt i hårda förhandlingar med norrmännen, till slut presenterade han ett förslag som samerna i Sverige sa ja till. Men vad sa den norska regeringen och den svenska?

VEM VAR HAN? Toppdiplomaten som kom från en by i Norrbotten, från Varjisträsk, där hans bästa vänner var samer.

Med stöd av Stockholms stad, Region Stockholm och Kulturrådet

Mer från Giron Sámi Teáhter