Max antal per bil är 4 personer.

Vi tillåter endast personbilar och de får inte vara över 190cm höga. Detta kommer kontrolleras på plats.

Dörrarna öppnar 40 minuter innan filmstart, kom i tid!

Köpt biljett återlöses ej. Du kan däremot sälja vidare biljetterna då de inte är personliga.