I samband med vår utställning Expedition Konst håller Sverker Sörlin, idé- och miljöhistoriker och professor vid KTH, ett intressant föredrag om förekomsten av konstnärers medverkan vid expeditioner och vetenskapliga projekt ur ett historiskt perspektiv. Vi får även reflektioner kring hur korsbefruktningen mellan konst och vetenskap ser ut idag.