Startar 24 sep 20:00

𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐆ö𝐫𝐥 𝐨𝐜𝐡 𝐃𝐀𝐅 𝐤𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐭𝐢𝐥𝐥 Göteborg. 𝐃𝐞𝐭 𝐛𝐥𝐢𝐫 𝐞𝐧 𝐤𝐯ä𝐥𝐥 𝐦𝐞𝐝 𝐝𝐞𝐥𝐬 𝐝𝐞𝐭 𝐧𝐲𝐚 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞𝐭 (det sista Gabi och han påbörjade) 𝐨𝐜𝐡 𝐝𝐞𝐥𝐬 𝐦𝐞𝐝 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐨𝐫 𝐚𝐯 𝐃𝐀𝐅 𝐤𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐤𝐞𝐫. 𝐃𝐞𝐭 𝐭𝐨𝐠 𝐥å𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐝 𝐟ö𝐫 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐆ö𝐫𝐥 𝐚𝐭𝐭 𝐛𝐞𝐬𝐭ä𝐦𝐦𝐚 𝐬𝐢𝐠 𝐨𝐦 𝐡𝐚𝐧 𝐧å𝐠𝐨𝐧𝐬𝐢𝐧 𝐬𝐤𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐭𝐮𝐫𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐞𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐆𝐚𝐛𝐢𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐠𝐢𝐬𝐤𝐚 𝐛𝐨𝐫𝐭𝐠å𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐧 𝐡𝐚𝐧 𝐤ä𝐧𝐝𝐞 𝐞𝐧 𝐩𝐥𝐢𝐤𝐭 𝐚𝐭𝐭 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐟ö𝐫𝐚 "Nur Noch Einer". 𝐍å𝐠𝐨𝐭 𝐯𝐢 ä𝐫 𝐨𝐞𝐫𝐡ö𝐫𝐭 𝐠𝐥𝐚𝐝𝐚 ö𝐯𝐞𝐫 𝐝å 𝐬𝐚𝐤𝐧𝐚𝐝𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐭 𝐬𝐭𝐨𝐫.

Mer från StockholmUnderground