Föreläsare: Camilla Hjelm, konstintendent på Spökslottet, Stockholms universitet. Fil doktor, författare till avhandling om Gösta Stenman och hans konstsalong.

Stjärngalleristen Gösta Stenman (1888–1947) var en förgrundsfigur för den moderna konsthandeln i Finland och Sverige. Framför allt förknippas han med konstnären Helene Schjerfbeck exempellösa framgångssaga.

På 1930-talet flyttade Stenman sin konstsalong från Helsingfors till Stockholm där han under stort jubel lanserade Schjerfbeck för en svensk publik.

Gösta Stenman var övertygad om Schjerfbecks särart, och det var också han som uppmuntrade henne att fortsätta med sina utlämnande självporträtt. Stenman gick mot strömmen och framhävde kvinnliga konstnärer som missgynnades i konstlivet. Vid sidan av Schjerfbeck räddade han även konstnären Fanny Churberg från omvärldens likgiltighet och glömska.

En av Stenmans viktigaste kunder var bankmannen Ane Gyllenberg i Helsingfors. Under andra världskriget evakuerades den Gyllenbergska samlingen till Stockholm där den 1944 visades för en svensk publik. Nyckelverk ur denna samling visas i utställningen Individ och andlighet på Thielska Galleriet.

Gösta Stenman banade väg för en ny sorts gallerist. Hans motsvarigheter finns i Gösta Olson i Sverige, Paul Durand-Ruel och Henry Kahnweiler i Frankrike eller Joseph Duveen i Storbritannien.

Ingår i entréavgiften: Fri entré till samling med nordisk konst i världsklass samt till utställningen Individ och andlighet, som bland annat innehåller tolv målningar av Helene Schjerfbeck. Museet öppnar kl 12:00 och biljetten gäller hela dagen fram till kl 19:30, då museet stänger.

Café Monika Ahlberg håller öppet fram till kl 18. Förboka gärna - uppgifter på Thielska Galleriets hemsida under fliken "Caféet".

Begränsat antal platser: 40 Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Framträdanden av Camilla Hjelm