Två dagar i mars blir det fokus på improvisation, performance och aktioner. Atalante får besök av City Mirage från Finland är en gränsöverskridande konstnärsgrupp som uppträder live - med videos, improvisationer, musik-ljud, poesi och performance. Bilder från olika städer - avstannade ytor där något plötsligen rör på sej, glömda stadsdelar där ett minne blir synligt - här bildar de materialet till stundens möte med konstnärernas improvisationer.

Även PIRR (performance improvisation rörelse röst) den Göteborgs baserade gruppen möter Malmöbaserade Sick & free. Aktioner utförda i det tysta, knappt synliga, vid en märklig tidpunkt, fotograferade eller filmade ute i stadens omgivningar möter scenen - ansikten förloras, den sociala kroppens ordning riskeras, ett poem hittas vilande snett i munnen.

Mer från Atalante