I verket Umi, som betyder hav på japanska, utforskas vår relation till den otämjda naturen. Havet står för vårt bottenlösa djup, antingen icke-existens eller existens. Uråldrig och ursprunglig är havet, våra mödrars moder. Umi representerar ett oformligt djup under en reflekterande yta.
Umi är den andra delen i trilogin three bodies. Three bodies hänvisar till naturens cykliska förlopp och de tre kroppar eller faser som naturen genomgår i ett flöde av varaktighet. Den tredje kroppen medlar och förenar de andra två kropparna. Precis som dag och natt behöver skymning eller gryning.
Umi – three bodies, är ett unikt live framträdande med butohartist/dansaren Frauke samt electro/glitch musikern Andreas Tilliander. Frauke är koreograf med fokus på butoh. Hon har skapat en egen genre inom butoh där hennes verk är platsspecifika och unika. Andreas Tilliander är sedan början av nittiotalet verksam inom den elektroniska musiken.

//////////

The performance Umi, which means ocean in Japanese, explores our relationship to the untouched and untamed nature. Umi indicates our bottomless depth, either non-existence or existence. Ancient and primeval is the ocean, our mother's mother. Umi represents a shapeless depth underneath a reflective surface. Umi is the second performance in the trilogy three bodies. Three bodies refer to the natural cyclic process and the three bodies or phases nature undergoes in a flow of duration. The third body mediates and connects the other two bodies. Just as day and night need dusk or dawn. The performance/concert is a unique live act with butohartist/dancer Frauke and electro/glitch musician Andreas Tilliander.

Framträdanden av Idé & koreografi/dans: Frauke, Musik: Andreas Tilliander, Kostym: Gerd Karlsson, Foto: Tadahiko Shimazu Produktion: GoldDiggger Productions
Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.