I slutet av juni 1950 gick Nordkorea över gränsen till Sydkorea. Redan dagen efter beslöt FN:s säkerhetsråd att hjälpa Sydkorea. Sverige valde att bidra med humanitär hjälp och regeringen gav uppdraget till svenska Röda Korset. Ett fältsjukhus upprättades snabbt i Busan och läkare, sjuksköterskor, bilförare och kökspersonal reste från Sverige. På sjukhuset hjälpte de tusentals människor, både amerikanska och nordkoreanska soldater och civila. I den gripande filmen får du höra veteranerna berätta om sina upplevelser och om hur det har påverkat deras liv samt ta del av ett rikt arkivmaterial från kriget och arbetet på fältsjukhuset. Introduktion av Lars Frisk, ordförande i koreanska sällskapet/Koreaambulansen och initiativtagare till filmen.