Hoppa till innehållet

Startar 13 apr 19:00

Arrangör: Uppsala konstmuseum

Vilket samband finns mellan utarmande av jordens resurser och kolonialism? Hör ett samtal om om hur urfolks krav på klimaträttvisa synliggör att vissa grupper i samhället drabbas extra hårt. Fri entré!

Samtalet sker på engelska. I samtalet rör vi oss mellan Sápmi, med gruv- och skogsindustri och den amerikanska söderns Louisiana, och länkar mellan sockerplantagerna och petrokemisk industri. Vad kan ekologiskt motstånd betyda och hur kan dessa frågor bearbetas genom konst?

Medverkande Imani Jacqueline Brown Imani Jacqueline Brown är en konstnär, aktivist och arkitekturforskare från New Orleans, baserad i London. I videoinstallationen What remains at the Ends of Earth kartlägger hon koloniala perspektiv, arvet från plantagerna, och hur oljeraffinaderierna i Louisana förvanskat landskapet. att det är mer såbart för orkaner. och samtidigt hur den svarta befolkningen utsätt för gifter från den petrokemiska industrin.

Miljöfrågor i relation till ekonomiska strukturer är något Imani Jacqueline Brown specifikt intresserar sig för. Hon ingår även i Forensic Architecture, en tvärvetenskaplig forskningsgrupp som genom ny teknologi lägger fram bevis och analyserar staters och stora företags brott mot mänskliga rättigheter.

Ignacio Acosta Ignacio Acosta är konstnär och professor. Det pågående forskningsprojektet på CEMFOR, Uppsala universitet, med fokus på Sápmi handlar om ursprungsbefolkningars traditionella kunskap om skogsbränder och extremväder i relation till klimatförändringarna. Ignacio Acosta har även intresserat sig för metaforiska kopplingar mellan forntida keltiska offerriter och extraktivism knutna till berget Mormont i Schweiz, samt klimataktivismens roll i relation till den ”gröna energi” omställningen.

May-Britt Öhman May-Britt Öhman är docent i miljöhistoria, fil. Dr i Teknikhistoria och samarbetar just nu med Ignacio Acosta kring forskningsprojektet vid CEMFOR. Hon forskar kring feministisk teknovetenskap, grön omställning och dekoloniserande metoder och miljörättvisa. Under 2022 drev hon en försoningsprocess kring arvet från Rasbiologiska institutet.

Rebecka Wigh Abrahamsson (moderator) Rebecka Wigh Abrahamsson är intendent på Uppsala konstmuseum och curator till utställningen En postum resa in i framtiden.

Samtalsserie: En postum resa in i framtiden Detta är den tredje delen i en samtalsserie med utgångspunkt i utställningen En postum resa in i framtiden. Utställningen tar avstamp i Sten Eklunds grafiska svit Kullahusets hemlighet från 1971. Sviten som består av 53 handkolorerade etsningar skildrar den fiktiva forskaren JMG Paléens möte med kullahusområdet, ett till synes övergivet område, där det fram till helt nyligen pågått gruvdrift och odlingar. Berättelsen utspelade sig år 1849, i en brytpunkt mot dagens industrialism. I utställningen sammanförs åtta internationellt verksamma, samtida konstnärer med Sten Eklund och utforskar hur vi kan skapa förståelse av den planetära kris vi befinner oss i.

Samtalet arrangeras i samarbete med Mistra miljökommunikation, SLU.

Pris Fri entré!

Mat och dryck Mellan 17.00-21.00 är det AW i museum Bar & Café med DJ, kylda drycker och AW-meny.

Har du frågor? Kontakta museets reception. Telefon: 018-727 24 82

Receptionen är bemannad under museets öppettider: tisdag - onsdag: 11.00-17.00, torsdag: 11.00-20.00, fredag - söndag 11.00-17.00.

Varmt välkommen!

Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.