Mönstersamhället Boliden – från guldgruva till något annat

Anneli Rogeman, journalist och författare, berättar utifrån sin nyutkomna bok ”Mönstersamhället” om gruvsamhället och sin hemort Boliden som växte fram när guld hittades där för snart 100 år sedan.

Hör berättelsen om ett samhälle präglat av klass och ett ömsesidigt beroende mellan gruvbolaget och invånarna. När guldet tog slut förändrades Boliden och Skellefteå kommun tog över skötseln. Hur överlever ett samhälle när skälet till dess existens försvinner? Hur kan skillnaden mellan ett bolags ”ägande” av en ort och en kommuns se ut? Och klassamhället, hur kunde det ta sig uttryck för knappa 100 år sedan? Och hur ser det ut idag?

Antalet platser är begränsade. I händelse av att rådande pandemisituation förvärras och/eller att nya riktlinjer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten eller Region Stockholm görs gällande, kommer föredraget att äga rum digitalt via Zoom.

Framträdanden av Anneli Rogeman