Spagettiopera I'm A Stranger Here Myself

Brännaborg i Härnösand

Där tiden stannat och livet fastnat, i själva mellanrummet - existerar varken dag eller natt.
Sida vid sida svävar oförlösta minnen och drömlik lycka."
Årets Spagettiopera är en spökhistoria i dödens väntrum och minnets korridorer...
Musiken är hämtad ur operor av Bernstein, Weill, Barber, Menotti, Britten och Stravinskij.

En Spagettiopera i två akter.
Operastudion Kapellsberg
Regi Märit Bergvall
Pianist: Brandon Eldredge
Ljus: Nordlander production

  • Mer från Höga Kusten Turism