Hoppa till innehållet

Startar 21 nov 18:00

Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang. Evenemanget har redan ägt rum.

21 november kl. 18:00 - 19:30 KARTHAGO MED KENNETH SILVER 

Var utplånndet av Karthagos civilisation en förstörelse av kulturarv, kulturkrig, folkmord eller ett rent "arbetsmisstag"?

Föreläsningen med Kenneth Silver presenterar och diskuterar Karthago i historiemedvetandets minne, stadens grundande, civilisationens grundvalar och de puniska krigens (264–146 före vår tideräkning) betydelse för Rom och Europa. Efter att de arkeologiska och skriftliga källorna till Karthagos historia presenterats, beaktar vi den ursprungliga frågeställningen om hur Rom kan ha sett på sin konflikt med Karthago. Till sist diskuteras orsakerna bakom Roms negativa attityd mot Karthago och hur stadens förstörelse kan uppfattas i ljuset av modern lagstiftning och rättspraktik.   

Kenneth Silver, filosofie doktor, intendent och arkeolog på Medelhavsmuseet. Silver ansvarar för de grekisk-romerska, cypriotiska samt de arkeologiska Mellanösternsamlingarna på myndigheten.   

Föredragen ges i samarbete med Svenska Unescorådet. Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco.

Tickster använder cookies för att se till att du får bästa möjliga upplevelse. Mer information om cookies.