Fingerbling och magiska ting. Tidigmodern fingerringsmagi och magiska stenar.

Fingerringen har sedan antiken varit det populäraste och mest burna smycket. Detta beror förmodligen på dess dubbla funktioner: att vara både dekorativt och att skicka ut signaler om bäraren till omvärlden. Ringar kan berätta om civilstånd, yrkestillhörighet, lojalitet och mycket annat. Dessutom så kan de ha magiska funktioner: något som ofta kom till användning under medeltid och tidigmodern tid. I Livrustkammaren finns exempel på smycken som har tillhört kungar och drottningar som underkastade sig stenarnas magiska krafter. Heliga namn, mystiska ramsor och magiska stenar utlovas i detta föredrag som också avslöjar hur man kommer över en alldeles egen paddosten, bra mot både pest, feber och impotens.
Föredrag med Pia Bengtsson Melin, förste antikvarie på Statens historiska museer. Pia är disputerad konsthistoriker och har en förkärlek till allt som glittrar och glimmar. Föredraget är digitalt och sänds via Zoom. Länk till föredraget får du tillsammans med bokningsbekräftelsen när du har gjort ditt köp.