Sex dansare intar scenen med en kraftfull koreografi som möter individen. Med musik av bl a The Clash, Billy Idol.

Mer från Kulturhuset Spira