Porten är låst, lamporna är släckta och alla har gått hem utom arkivarien som har ett problem att lösa innan det blir dag igen. Hon behöver hjälp!

Tillsammans med arkivarien hjälper barnen till att lösa mysteriet och nere i de trånga arkiven i Nordanås källare kan Skellefteås historia komma till liv bland arkivboxar och gulnade papper. Kanske finns där en avgörande ledtråd till mysteriet… vem vet?

För barn 8-12 år.

Medverkande: Arkivpedagogerna Anneli Rundström Karlsson och Katarina Åman m.fl.

För barn 8-12 år.

Epost: skelleftea@folkrorelsearkivet.se