Bo Hejlskov, Lågaffektivt bemötande! -Göteborg

Bo Hejlskov, Lågaffektivt bemötande! - Göteborg i Göteborg

Bo Hejlskov Elvén föreläser om hantering av problemskapande beteende utifrån ett låg-affektivt förhållningssätt. Föreläsningarna handlar om både teori och praktik, och målet är att ge åhörarna både praktiska metoder och en teoretisk grundval för att kunna utveckla egna metoder.
- Föreläsningen pågår 9.00-15.30. Fika och Lunch ingår. -

Hur skapar vi en arbetssituation som är bra för både individen och personal? Hur ser Bo Hejlskov Elvén på hur vi kan optimera vårt bemötande i vardagen? Hur undviker vi oro och aggressivitet? Vad betyder lågaffektivt bemötande och hur gör man då?

Låg-affektivt bemötande har sin utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att reglera affekt.
Lugn och självkontroll hänger ihop och Bo beskriver hur vi kan ge individer kontroll över sig själva, så de lättare kan samarbeta med sin omgivning. Bo lär oss hur vi använder vår egen affektkontroll för att utstråla lugn samt för att själva inte smittas av oro.

Vi lär oss metoder som skyddar både individer och personal.
Den låg-affektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på brukarna i syfte att minska stress och problemskapande beteende.
Metoderna handlar om tänkande, perspektiv och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysisk avstånd och konfliktutvärdering.

Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog och arbetar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån låg-affektiva metoder.

Grunden för hans metoder kommer från neuropsykologi, stressforskning och affektteori.
Metoderna är en del av en växande evidensbas i den tradition som kallas ”Low Arousal Approach” eller ”Låg-affektiv pedagogik”.
Metoderna har sin utgångspunkt i hur personalen hanterar barn, brukare och patienter i vardagen, inte i beteendet i sig.

Bo Hejlskov Elvén tilldelades priset Årets Pusselbit 2009 för arbete med handledning och utbildning kring problemskapande beteende hos människor med autism över hela Sverige.
Motiveringen var att ”Hejlskov fokuserar på människosyn och respekt för brukarna samt stor kunskap och inlevelse”.
Bo är ledamot i Psykologförbundets etiska råd, varit finalist till Stora Psykologpriset 2013 samt är medlem i Autism- och Aspergerförbundets fackråd.

Bild för Bo Hejlskov, Lågaffektivt bemötande! -Göteborg, 2017-11-16, Bo Hejlskov, Lågaffektivt bemötande! - Göteborg
  • Biljetter

    Det är inte möjligt att köpa biljetter till detta evenemang. Evenemanget har stängts för försäljning av arrangören.