Medlemmarna är SBBKs främsta tillgång.

Medlemmarna är SBBKs kärna som ska besluta om och organisera föreningens verksamhet. Detta görs på SBBKs årsmöte en gång per år.

Men SBBK ska också ge tillbaka till medlemmarna och vårda deras intresse och engagemang.

Som medlem till SBBK får du förutom medlemskapet och de rättigheter som kommer med det även en hel del förmåner och erbjudanden. Mer om dessa kan du läsa på www.sbbk.se och under rubriken "Medlemmar".

Tack för ditt stöd!