Under tre sommarhalvår, med början 1788 utkämpades Gustav III:s krig mot Ryssland. Det var sista gången som Sverige på egen hand framgångsrikt förde krig mot en europeisk stormakt. På slagfältet stred man på linje med gevär och fällda bajonetter. Arméns flotta utkämpade samtidigt de största sjöslag som någonsin ägt rum på Östersjön. Mest berömt är slaget vid Svensksund. Kriget inrymde även svenska false flagoperationer och ett högt inrikespolitiskt spel. Hör Armémuseums uniformsintendent Martin Markelius berätta om Gustav III:s armé med fokus på de gustavianska uniformerna.