Film och samtal om att berätta utifrån arkivmaterial.

Vad innebär ett demokratiskt arkiv? Till vad och hur kan materialet användas, till exempel i scenkonst, bild och romaner? Medverkande från bl a Västerbottens museum, Folkrörelsearkivet i Västerbotten samt författaren Karin Alfredsson.

En del av Berättarfestivalen. Arrangör: Demokratiska arkivet/Folkrörelsearkivet i Västerbotten och Västerbottens museum i samverkan med Nordiskt Berättarcentrum.