SISTA STUDENTDISCOT och 20-årsjubileum Fre 8/6..
Detta är norra skånes absolut största studentfest.

Mer från Björksäter