En klassisk Molièreföreställning som med skrattets hjälp vill förändra människan.