Succén från 2019 återkommer. Från historiska protokoll till otroliga berättelser i Folkrörelsearkivet i Västerbottens arkiv på Nordanå. 

Medverkande: Arkivassistent Elisabeth Wiklund

Epost: program@folkrorelsearkivet.se