Racinglicenskurs för Bil lördagen den 7 april kl 08.40-18.00 på Scandinavian Raceway