Hur var det möjligt för en kunglig kvinna på 1700-talet att agera politiskt? Även om de flesta formella vägar till makten var stängda för henne, stod många informella sätt henne till buds. Som medlem av kungafamiljen förväntades hon delta i det politiska livet genom att representera makten – även om kvinnor med makt begränsades av strängare konventioner än män med samma ställning.

Hedvig Elisabeth Charlotte kom som femtonåring år 1774 till Sverige för att bli hertig Carls maka och Gustaf III:s svägerska. I dagböcker och en omfattande korrespondens skildrade hon hovlivet och politiken. Charlotte använde sin ställning i maktens närhet för att hjälpa fram sina vänner till uppdrag och ämbeten. När Gustaf III startade ett krig mot Ryssland och ville stärka enväldet under riksdagen 1789, beslöt hon att agera för att rädda Sverige – även om det kunde få ödesdigra konsekvenser för hennes familj.
My Hellsing, historiker vid Uppsala universitet, berättar om kvinnors politiska roller utifrån hertiginnan Charlottes utveckling vid Gustaf III:s hov.

Mer från Livrustkammaren