Häxor, barnamord, sedlighet och revolution!

Visning i utställningen Sveriges historia!

Hör om hur samhällets syn på kvinnors sexualitet har påverkat kvinnors liv i olika tider. Följ med Ellen Hallgren, arkeolog och museipedagog, på en vandring genom århundradena i utställningen Sveriges historia – från 1600-tal till nutid.

Under 1600-talet sågs den kvinnliga sexualiteten som jordnära och lustdriven medan kvinnorna på 1800-talet snarare sågs som asexuella. En digital visning om barnamord, kvinnor i prostitution och det revolutionerande p-pillret.

Vi följer regeringens och expertmyndigheternas råd och föreskrifter med anledning av covid-19. Antalet platser är begränsat till 10.

OBS! I händelse av att situationen med pandemin förvärras och/eller nya riktlinjer och restriktioner från Folkhälsomyndigheten eller Region Stockholm införs, kommer föredraget att äga rum digitalt via Zoom.

Framträdanden av Ellen Hallgren