Maj 2014, Trummor & Orgel, omnämns som en av de bästa konsertupplevelserna genom Jazzkökets historia. Det är därför ett sant nöje för oss att ännu en gång presentera denna absoluta mastodont på den svenska musikkartan, som är det till synes enkla mötet mellan ett trumset och en orgel.

"Man kan fråga sig vad som driver en till att fortsätta göra musik inom de skenbart snäva ramar som endast trummor och orgel erbjuder. Kanske ör det just den utmaningen som ör drivkraften - svårigheten att skapa något som känns nytt, åtminstone för en själv, med de begränsningar som finns."

Men frihet och begränsning är, i kreativ mening, två sidor av samma mynt: utan ramar kan musik lätt blir obegriplig, men utan frihet blir den stel. Eller om man så vill, Yin behöver sin Yang för att skapa en enhet. Detta har varit själva ledstjärnan i arbetet med Indivisibility - att hitta balanspunkten mellan det organiska och det elektroniska, det dynamiska och det flrutsögbara, förr och nu; jämvikten..."