Det är viktigt att alla tar ett eget ansvar för att motverka smittspridningen. Detta är avgörande för att vi fortsatt ska få myndigheternas förtroende att spela matcher.

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Sprita händerna vid ankomst till arenan
  • Håll avstånd till funktionär, besökare och kompisar
  • Sprita händer när du lämnar arenan