Världspolitiken har alltid styrts av geografiska förutsättningar: floder, berg, hav och råvaror - naturliga gränser och källor till välstånd. Geografin är en betydelsefull faktor för vår förståelse av historiska förlopp och är ofta förbisedd. Hur kan vi förstå historia, handlingar och konflikter genom kartan? Hör journalisten och mellanösternanalytikern vid FOI Bitte Hammargren i ett samtal med Peter Zander, intendent på Armémuseum. Samtalet utgår från boken Geografins makt - Tio kartor som förklarar världen.