Prins Svart ”Sanningen och Makten är din!” Med sitt fjärde album, Sanning/Makt, befäster Prins Svart sin ställning som ett av de mest spännande och nyskapande rockbanden i Sverige just nu! Sedan 2020 är också Mats Levén (ex-Candlemass, Yngwie Malmsteen, Skyblood) sångare i bandet och en ny epok i bandets historia har tagit sin början! På det senaste albumet breder Prins Svart ut hela sin musikaliska palett i ett 77-minuter långt epos i form av ett klassiskt dubbelalbum och bjuder in lyssnaren på en musikalisk resa som går från tango till blast-beats och explosiva riff! Prins Svart kombinerar det gamla med det nya och har på kort tid format en unik nisch i musiksverige genom att spela klassisk rock med svenska texter! Med lika delar inspiration från band som Led Zeppelin, Dio, Rainbow, Deep Purple, Thåström, och Free, så är musiken fast förankrad i 1970-talet och det tidiga 1980-talet.

Framträdanden av Prins Svart