Margaret till Liljan!
Ålder: 20 år (18 år vid köp av förköp)
Artist på scen senare under kvällen

Framträdanden av Margaret

Mer från Liljan i Borlänge