THE BAGARI– HAYES PROJECT är en Musikgrupp med väldigt olika musikalisk bakgrund. Gruppen har influerats av otaliga artister och det musikutbud som vuxit fram från 60-talet till idag. När låtskrivarna Tommy Bagari och John Hayes Jr. skriver sina sånger har bl. a. The Beatles och Bob Dylan varit stora inspirationskällor. Kryddat med folktonerna från en av världens mest framstående Irländska Folkmusiker, Christy O´ Leary, ger detta ett helt unikt ”Live sound” som inte lämnar någon oberörd…

Bandet består av Tommy Bagari (sång och gitarr), John Hayes Jr. (sång ), Johnny Karlsson (bas), Richard Siewert (trummor/percussion) samt Christy O´Leary (sång, flöjt och irländsk säckpipa).

”Music that touches both hearts and minds” - Håkan Pettersson, Nerikes Allehanda

”Två musikanter med rötter på Irland och tre ur den mellansvenska myllan - det kan aldrig gå fel.” (Olle Unenge, Musikant och Konsertarrangör, Örebro)

THE BAGARI– HAYES PROJECT är ett band vars medlemmar har verkat länge på den svenska musikscenen. Deras eget låtskrivande har influerats av otaliga artister och det fantastiska utbud sedan 60-talet och framåt.

På bilden från vänster: Richard Siewert, Johnny Karlsson, Tommy Bagari, John Hayes Jr., Christy O´Leary. (Foto Ulf Hjelting)