Brunchkonsert med samtal om Ålands 100 år av självstyrelse samt musikens betydelse för nationell frihetssträvan och identitet Helen Grime (f. 1981): Romance Ella Adaiewsky (1846-1926): Berceuse Estonienne
Rita Strohl (1865-1941): Solitude Folkmusik

Markku Suksi (professor i offentlig rätt), Pirkko Moisala (professor emerita i musikvetenskap och musikantropologi) Cecilia Zilliacus (konstnärlig ledare), Siv Ekström (spelman), Bengt Forsberg (pianist), Matleena Nyman (pianist), Linda Suolahti (violinist), Kati Raitinen (cellist)

Konsertens längd: 2h

Biljettpris: (inkl en serviceavgift om 2 €) Normalpris: 22 € inkl brunch 'Rabatterade biljetter endast över disk* Biljetter byts eller återlöses ej