På denna tur startar vi i Stämmarsund och går via Furusund till Rödlöga. Där stannar vi i två timmar för att sedan fortsätta till Arholma via Rävsnäs.