En sagostund, ca 15 minuter inleder aktiviteten. Med inspiration utifrån sagans tema börjar vi slöjda. Var och en skapar en figur genom att karda, tova och forma ull.

Plats: Skarpaby parklek (vid regn flyttas verksamheten in i Skarpnäcks kulturhus b-sal) Ålder: 5-9 år (OBS! De yngre barnen ska ha föräldrar med sig!) Max antal deltagare: 15