Den försupna prästen Gösta Berling är en av tolv kavaljerer på Ekeby, där den ryktbara majorskan Margaretha Samzelius håller hov. Lars Hanson är Gösta, en 19-årig Greta Garbo (då Gustafsson) grevinnan som förälskar sig i honom, Julius Jaenzon fotograferade och Mauritz Stiller regisserade. Selma Lagerlöf som skrev romanen hatade filmen, men MGM:s Louis B. Mayer, på jakt efter europeiska förmågor, tog Stiller och Garbo till Hollywood. Till denna restaurering av Gösta Berlings saga har Filminstitutet för första gången haft tillgång till färginformation från upphittade tintade filmkopior, så att den nu kan visas i färg. Dessutom har flera scener kompletterats med nya bilder, och nya textskyltar har tagits fram utifrån hur de såg ut vid filmens premiär 1924. Visningen inleds av filmrestaureraren Jörgen Viman och filmen ackompanjeras av Matti Bye Ensemble, med Lotta Johansson på violin och såg, Helena Espvall på cello och liveelektronik, Laura Naukkarinen på röst och synt, Kristian Holmgren på bas och Matti Bye på piano och liveelektronik.

Originaltitel: Gösta Berlings saga del I och II: I auktoriserad bearbetning för filmen, regi: Mauritz Stiller, skådespelare: Lars Hanson, Gerda Lundequist, Greta Garbo, 1924, Sverige, 35 mm, 3 tim 18 min + paus, svenska mellantexter, tillåten från 15 år

För mer info, besök www.cinemateket.se

Mer från Cinemateket